Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vize

  • Administrátor

Vloženo: 9. listopadu 2021 v 0:00

Naše vize: 
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení. 

Naše hodnoty: 
Komunikace, zodpovědnost, respekt 

Naše mise - jak naši vizi naplňujeme: 
Klademe důraz na schopnosti a dovednosti žáků, které využijí v životě a připraví je na další vzdělávání. 
Vedeme žáky k samostatnosti i k týmové spolupráci. 
Rozvíjíme čtenářskou, matematickou gramotnost a kritické myšlení.  
Máme promyšlený a fungující systém hodnocení, dodržujeme nastavená pravidla. 
Vzájemně se motivujeme k celoživotnímu sebevzdělávání a sdílíme své poznatky.
Podporujeme efektivní vzájemnou komunikaci a spolupráci s rodiči. 
Škola je živou součástí dění v regionu. 
 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)