Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Umíme to

  • Mgr. Kadlecová Jana

Vloženo: 18. června v 15:00

Zobrazeno: 269×

 

V letošním školním roce jsme se věnovali domácímu procvičování probíraného

učiva v rámci projektu Umíme česky a Umíme matiku.

Nejlépe pracovali tito žáci:

 

 

  Umíme česky                        Umíme matiku

1. Matyáš   228 b.                   1. Matyáš   224 b.

2. Nela       223 b.                   2. Abigail   162 b.

3. Andrea   200 b.                   3. Jolanka  131 b.

 

        Hvězdička - "pochvala" | CHAMBER

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)