Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

4. třída - Mgr. Alena Křenovská

  • Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:31

Postavit město? Hračka!

Postavit město? Hračka!

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 20. března v 21:15

Veselý konec roku ve 4.třídě

Veselý konec roku ve 4.třídě

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 2. ledna v 20:12

Veselý konec roku ve 4.třídě v obrazech

Pomazánky ze čtyřky

Pomazánky ze čtyřky

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 20. listopadu 2023 v 13:10

Platnost do: 30. června v 23:59

Podzimní tvoření 4.třída

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 22. října 2023 v 20:20

Dopravní výchova se strážníky

Dopravní výchova se strážníky

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 4. října 2023 v 21:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Na dopravním hřišti ve Zruči nad Sázavou jsme se učili, jak správně ovládat jízdní kolo, jaké má být jeho vybavení, seznámili jsme se s pravidly silničního provozu, některými dopravními značkami a vyzkoušeli jsme si jízdu zručnosti. Prima den!

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)