Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školská rada

Volební řád školské rady

Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 13. září v 14:41

Zobrazeno: 60×

Zápis za zasedání Školské rady ze dne 30.8.2023

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 5. září v 15:06

Zobrazeno: 108×

Zápis ze zasedání Školské rady z 5.10.22

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 12. října 2022 v 13:31

Platnost do: 31. října v 23:59

Zobrazeno: 325×

Seznam členů ŠR od 29. 9. 2021

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 1. října 2021 v 13:45

Zobrazeno: 831×

Zápis z jednání ŠR ze dne 29.09.2021

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 1. října 2021 v 11:58

Zobrazeno: 806×

Složení školské rady 2018

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 14. ledna 2019 v 14:20

Jak se rodiče mohou podílet na správě školy

Jak se rodiče mohou podílet na správě školy

Vloženo: 7. října 2015

Odkaz na článek, ve kterém jsou popsány pravomoce školské rady.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)