Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

6. třída - Ing. Kristýna Kunstová, asistentka Jana Hlaváčková

  • Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:33

Exkurze - "Badatelé v Barboře" a betlémy na Hrádku

Exkurze - "Badatelé v Barboře" a betlémy na Hrádku

Ing. Kristýna Kunstová

Vloženo: 21. prosince 2023 v 8:48

Předvánoční exkurze do Kutné Hory se nám moc vydařila včetně krésného počasí.

Fyzika

Fyzika

Ing. Kristýna Kunstová

Vloženo: 29. října 2023 v 15:17

ADAPTAČNÍ KURZ šesťáků

ADAPTAČNÍ KURZ šesťáků

Ing. Kristýna Kunstová

Vloženo: 18. září 2023 v 17:32

Platnost do: 9. září v 23:59

Adaptační kurz proběhl hned na začátku září. Byl docela náročný, ale moc jsme si ho užili.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)