Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

7. B - Mgr. Jitka Vyhnánková

  • Administrátor

Vloženo: 31. srpna v 20:35

Hry bez hranic

Hry bez hranic

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 26. října v 14:42

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

       V pondělí 23.10. proběhly Hry bez hranic pro 2. stupeň.

       Do soutěží se zapojila celá třída. Každý si předem vybral disciplíny, které mu vyhovovaly nebo pro něj byly nejpřijatelnější. Žáci si nejvíce užili foukání pingpongových míčků, štafetu s balónky a hada s obručí.

       Děkujeme organizátorům za nápadité soutěže.

Branné cvičení

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 27. září v 13:19

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)