Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

7. B - Mgr. Jitka Vyhnánková

  • Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:35

Dějepisná dílna

Dějepisná dílna

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 10. února v 16:32

Platnost do: 30. června v 23:59

Sedmáci si při hodně dějepisu zkusili psát brkem po vzoru středověkých písařů.

A jak se jim dařilo? Posuďte sami.

Setkání s poezií

Setkání s poezií

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 2. února v 11:09

Platnost do: 30. června v 23:59

V rámci zážitkových hodin literatury žáci pokoušeli múzy.

Snažili se využít své tvůrčí schopnosti a vytvořit sonet. Dařilo se jim i při recitaci básně podle vlastního výběru, což se ctí zvládli všichni přítomní.

Spolužáci nejvíce ocenili výkon Adama, Nikoly, Ondry a Štěpána, kteří mohou postoupit do školního kola.

Fyzika hravě

Fyzika hravě

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 27. ledna v 14:30

Platnost do: 30. června v 23:59

Vánoční tvoření a besídka

Vánoční tvoření a besídka

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 22. prosince 2023 v 17:10

Platnost do: 30. června v 23:59

Poklidné svátky vánoční a šťastný nový rok všem lidem dobré vůle

                                                                                                                   

Adventní Kutná Hora

Adventní Kutná Hora

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 19. prosince 2023 v 13:33

Platnost do: 30. června v 23:59

    V pondělí 18.12. jsme vyrazili do Kutné Hory.

    Prohlédli jsme si historické centrum – kostel Matky Boží Na Náměti, Voršilský klášter i s kaplí, Kamenný dům, Kamennou kašnu, kostel sv. Jakuba. V Dačického domě jsme si shrnuli poznatky o různých kulturně historických slozích. Zlatý hřeb programu nás čekal po rozchodu. Knihtiskárna. Nejenže jsme se dozvěděli, jak v minulosti probíhal tisk, ale mohli jsme si ho i vyzkoušet. A navíc také pozlacování, ořezávání listů či perforování.

    Odnesli jsme si kromě zážitků také vlastnoručně vyrobené vánoční přání.

Vánoční dílna

Vánoční dílna

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 1. prosince 2023 v 17:11

Platnost do: 30. června v 23:59

     Ve středu 29.11. jsme si užili vánoční dílnu.

     Tvořili jsme hvězdy ze špejlí a provázků, vyráběli jsme svíčky ze včelího vosku motané i odlévané, zdobili jsme jutové dečky a dekorovali jsme svícínky. Děti ve skupince s Matějovou maminkou zdobily odlévané dekorační předměty lakem, barvou či ubrouskovou technikou.

     Děkujeme rodičům za přímou pomoc během vánoční dílny a za všechny příspěvky - za odlévané dekorační předměty, hvězdy z provázků, domácí med, čerstvé jmelí a také za korálkové ozdobičky a perníkové svícínky.

     Výrobky budou k prodeji v sobotu 2.12. na adventním trhu. Všichni jsou srdečně zváni!

Hry bez hranic

Hry bez hranic

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 26. října 2023 v 14:42

Platnost do: 30. června v 23:59

       V pondělí 23.10. proběhly Hry bez hranic pro 2. stupeň.

       Do soutěží se zapojila celá třída. Každý si předem vybral disciplíny, které mu vyhovovaly nebo pro něj byly nejpřijatelnější. Žáci si nejvíce užili foukání pingpongových míčků, štafetu s balónky a hada s obručí.

       Děkujeme organizátorům za nápadité soutěže.

Branné cvičení

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 27. září 2023 v 13:19

Platnost do: 30. června v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)