Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školní družina

  • Administrátor

Vloženo: 16. března 2021 v 17:32

Den dětí ve školní družině - "Písmenková tajenka"

Věra Víznerová

Flekalová Alena

Vloženo: 8. června v 14:15

Přání

Flekalová Alena

Vloženo: 22. prosince 2021 v 13:20

Hurá prázdniny

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 30. června 2021 v 6:58

Den dětí ve školní družině

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 4. června 2021 v 6:34

Den Země ve školní družině

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 23. dubna 2021 v 13:46

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)