Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školní družina

  • Administrátor

Vloženo: 16. března 2021 v 17:32

ŠD 2023-2024

Flekalová Alena

Vloženo: 30. srpna 2023 v 9:37

Vážení rodiče,

přihlášky do školní družiny pro žáky 2. a 3. ročníku budeme dětem rozdávat v pondělí  4.9..Rodiče prvňáčků si mohou přihlášku vyzvednout v pondělí  ve školní družině.             Od úterý 5.9. bude školní družina v běžném provozu.

Přejeme Vám i dětem úspěšný školní rok.                Vychovatelky ŠD

Cesta za pokladem

Flekalová Alena

Vloženo: 8. června 2023 v 6:00

Celoroční soutěžní hra "Cesta za pokladem" skončila na Den dětí. A jak jinak, než hledáním pokladu, ve kterém děti našly dárek za plnění jednotlivých úkolů během školního roku. Dětem se hra líbila a těší se na další.

Děkujeme panu J.Blažkovi za příspěvek do našeho pokladu.

Jsme v polovině

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 3. února 2023 v 9:30

Celoroční hra

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 3. září 2022 v 0:00

Vnitřní řád školní družiny

Flekalová Alena

Vloženo: 29. srpna 2022 v 0:00

Den dětí ve školní družině - "Písmenková tajenka"

Věra Víznerová

Flekalová Alena

Vloženo: 8. června 2022 v 14:15

Přání

Flekalová Alena

Vloženo: 22. prosince 2021 v 13:20

Hurá prázdniny

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 30. června 2021 v 6:58

Den dětí ve školní družině

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 4. června 2021 v 6:34

Den Země ve školní družině

Flekalová Alena

Věra Víznerová

Vloženo: 23. dubna 2021 v 13:46

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)