Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zapojení do projektů

Projekt "NOVÁ UČEBNA - ZŠ ZBRASLAVICE" je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 3.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP- Vzdělávání, SC Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Předmětem projektu "NOVÁ UČEBNA - ZŠ ZBRASLAVICE" je modernizace odborné učebny přírodních věd za účelem zvyšování kvality vzdělávání žáků základní školy především v oblasti klíčových kompetencí a následně zlepšení uplatnění žáků na trhu práce. Cílem projektu je primárně zlepšování podmínek pro výuku včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání a sekundárně i aktivizace místního potenciálu prostřednictvím zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v přírodovědných oborech. Projekt také řeší bezbariérovost budovy školy.

Nová přírodovědná učebna

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 9. října 2019 v 10:33

Podpora vzdělávání žáků

Vloženo: 11. května 2018

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Vloženo: 1. června 2015

Víčka pro Žanetku

Víčka pro Žanetku

Vloženo: 1. června 2015

Sbíráním víček od plastových lahví přes nadaci Dobrý skutek pomáháme Žanetce Hruškové. Akci zorganizoval žákovský parlament. Více informací se dozvíte na odkazu.
Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Vloženo: 27. února 2014

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Rodiče vítáni. Vyjadřujeme tím naše přesvědčení, že rodiče jsou významnými partnery školy, bez jejichž pomoci bychom nemohli plnit naše náročné cíle. Dovolujeme si tímto Vás pozvat přímo do vyučovacích hodin, abyste měli možnost nahlédnout do třídních kolektivů a mohli se také zúčastnit společné práce se svým dítětem.
Portál Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz

Vloženo: 4. listopadu 2013

 
 
Vážení rodiče,
 
v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.
Mount Blue

Mount Blue

Vloženo: 1. listopadu 2013

"Pro dysgrafiky je výhodné, když se naučí psát všemi deseti na klávesnici počítače. Vyhledávání písmen a psaní jedním prstem je zdlouhavé a není pro dítě pomocí. Zautomatizované psaní všemi deseti prsty ve školním věku umožní dítěti lépe se soustředit na pravopisné jevy i obsah psaného textu. Je pomocí pro celý život."

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Vloženo: 31. října 2013

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
V prvním roce běhu projektu (8.4. 2011-7.4. 2012) se do projektu přihlásilo 90747 dětí.

Zdravé zuby

Zdravé zuby

Vloženo: 31. října 2013

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Krajina- regionální učebnice TUR

Vloženo: 5. září 2013

Projekt je určen pro pedagogy, jeho cílem je vytvořit učebnici zaměřenou na regionální problematiku. Při zpracování ukázkových hodin je kladen důraz na propojení předmětu s ICT a ostatními předměty. Projekt nabízí ke každému tématu ( krajina a zemědělství, krajina a obnovitelné zdroje, krajina a civilizace) seminář lektorovaný odborníky a exkurzi, která zavede učitele  na různá místa našeho regionu, jež se vážou přímo k jednotlivým tématům (vodárna Želivka, zámek Kačina, výrobna sýrů Salyx v Chotusicích a Agnes v Bohdanči zaměřená na přírodní produkty).

Odplouváme dál

Vloženo: 5. září 2013

Projekt Nautilus

Vloženo: 5. září 2013

Projekt NAUTILUS vytvořila společnost SCIO. Mottem projektu je“ Naučit žáky učit se“.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)