Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Plyšákový den ve 2. B

  • Mgr. Vendula Tvrdíková

Vloženo: 7. dubna v 22:28

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 197×

 

Plyšáci - Látky Lucy&Lou s.r.o.PLYŠÁKOVÝ DEN 

V pátek 5. dubna se v naší třídě uskutečnil plyšákový den. Nápad vzešel od samotných dětí. 

 

Plyšáčci byli součástí celodenního učení - o plyšácích děti vyprávěly a tím si rozvíjely komunikační dovednosti, plyšáka kreslily v rámci VV a o svém plyšákovi psaly krátký text podle daných kritérií. Dokonce jsme si s plyšáky zahrály i hru. 

 

Byl to moc prima den. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)