Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Týden Země 2024

  • Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 29. dubna v 12:56

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 472×

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa.

My na naší škole si užíváme celý Týden Země – v rámci tohoto týdne prochází žáci různými aktivitami, workshopy, besedami se zaměřením na enviromentální výchovu, získávají nové informace. Stanovují si ekologické výzvy, které se pak mohou promítnout do delšího období než jeden týden.

V pátek 26.4. jsme se zapojili do projektu Ukliďme Kutnohorsko a uklidili část škarp v okolí Zbraslavic. Možná byste se divili, jaké objevy jsme tam zase po roce našli….

Podívejte se do fotogalerie, co všechno jsme zažili.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)