Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Okresní kolo štafety

  • Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 3. května v 14:44

V pátek 19.4.2024 se vybraní žáci z prvního stupně zúčastnili okresního kola ve štafetovém běhu na stadionu v Čáslavi. Ač jsme se snažili,co jsme mohli, skončili jsme v konečném pořadí na čtvrtém místě. V doprovodných soutěžích získal první místo ve skoku dalekém z místa mladších žáků Jáchym Beneš.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)