Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Internet s rozumem aneb Bezpečně v online světě

  • Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 9. listopadu 2020 v 12:42

Internet s rozumem.jpg

Odkaz na přednášku zde:
 https://www.youtube.com/watch?v=y2nkvtZSChI&utm_source=ecomail&utm_campaign=2020_11_08_isr_112020_-_1_rozesilka_psc_10000-40000&utm_medium=email&utm_term=1767&ecmid=1515 

Odkaz naleznete i v souboru pdf., který naleznete v příloze.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)