Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Hry bez hranic 1. stupně

  • Mgr. Kadlecová Jana

Vloženo: 26. října 2023 v 16:04

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 933×

 

Dnes 25. října se konala již tradiční školní akce Hry bez hranic 1. stupně.

V jejich úvodu jsme se tematicky společnou říkankou naladili na skrytá

tajemství lesa. Jednotlivé disciplíny nás za nimi stále lákaly např. hbitá srnka

překonávající různé nástrahy, čiperná veverka a její sbírání oříšků, nelehký sběr

a také poznávání hub, nebezpečné klíště při chůzi ve dvojici, stavění lesních obrázků

ze sirek, poznávání přírodnin podle hmatu, hod šiškou na cíl apod.

Akci navštívil také pan starosta O. Havlovic v doprovodu p. T. Musila.

Oběma tímto děkujeme nejenom za jejich účast a podporu, ale také za hodnotný dar,

který dětem věnovali.

Všichni jsme tak strávili v nově opravené tělocvičně velmi příjemné dopoledne.

Poznali jsme nové kamarády z jiných tříd, vyzkoušeli svoji obratnost i vědomosti. 

Sladkosti byly odměnou pro vítězná družstva, ale také poděkováním za velmi

hezké chování všech účastníků. 

Děkujeme také dětem z 5. třídy, které se staly svědomitými kapitány všech družstev.

Děkujeme i za pomoc při organizaci žákům 9. třídy a paní učitelkám na stanovištích.

 

V. Tvrdíková, J. Kadlecová

 

 

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)