Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Dopoledne s předškoláky

  • Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 17. března v 21:02

Dopoledne s předškoláky

Sobota 16.3., 9.00. Před školou čeká spousta dětí s rodiči. Toto dopoledne ve škole totiž patří předškolákům. Děti přišly se svými rodiči navštívit školu. Prošly třídy, vytvořily si krásná zvířátka, zacvičily si v tělocvičně a vyzkoušely si různé aktivity ve třídách. Bylo to dopoledne plné zábavy a smíchu. Těšíme se znovu na viděnou!

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)