Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

DEN ZEMĚ v Geoparku Praha

  • Ing. Kristýna Kunstová

Vloženo: 30. dubna v 15:20

Platnost do: 11. září v 23:59

Čekalo nás několik tematických stanovišt s výkladem na zhruba 5-10min. Geofyzikální ústav akci pořádá společně s kolegy z Ústavu fyziky atmosféry a Astronomického ústavu. Viděli jsme na vlastní oči výbuch sopky, pozorovali Slunce, vyzkoušeli citlivost seismografu, pochopili činnost a "život" sopky, zjistili, jaký je obal Země zblízka aj. Vše bylo připraveno pochopitelnou a názornou formou. Mohli jsme si téměř všechno "osahat" a díky tomu prakticky pochopit to, co si třeba ve školních lavicích úplně nepředstavíme. Nakonec jsme si ještě zajeli na vytoužené občertvení. Akce byla opravdu povedená a těšíme se za rok.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)