Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Výchovné poradenství

Doporučený seznam stránek  pro vycházející žáky

Doporučený seznam stránek pro vycházející žáky

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. září 2020 v 12:39

Informace k příjímacímu řízení pro žáky s SVP

Informace k příjímacímu řízení pro žáky s SVP

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 8. listopadu 2021 v 13:24

Informace k příjímacím zkouškám na SŠ a konzervatoře  na rok 2021/2022

Informace k příjímacím zkouškám na SŠ a konzervatoře na rok 2021/2022

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 8. listopadu 2021 v 13:32

Kam po devítce...

Kam po devítce...

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 29. října 2020 v 15:09

Praktický materiál pro rodiče letošních deváťáků. Najdete v něm přehled důležitých informací,které pomohou při výběru dalšího profesního směřování po základní škole. Obsahuje harmonogram důležitých termínů, abyste se mohli již nyní zorientovat v tom, co a kdy vás čeká. V neposlední řadě v něm objevíte odkazy na užitečné webové stránky a některé rady a doporučení, která se vám mohou hodit. To vše na jednom místě.

Kam se obrátit, když potřebuji pomoct, poradit.

Kam se obrátit, když potřebuji pomoct, poradit.

Vloženo: 16. března 2018

Kontakty a telefoní čísla na odborné poradny, instituce, linku důvěry.

Odvolání proti nepřijetí na střední školu

Odvolání proti nepřijetí na střední školu

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 29. dubna v 12:54

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.

Plán výchovného poradce

Plán výchovného poradce

Vloženo: 1. září 2020

Schránky důvěry na naší škole

Schránky důvěry na naší škole

Vloženo: 1. září 2020

Může se stát, že máš nějaký problém nebo trápení, se kterým se stydíš nebo bojíš komukoli svěřit. To není žádná slabost ani ostuda, protože to se může stát každému z nás. Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situace, se kterou si nevíme rady, od toho je tady schránka důvěry. Neboj se řešit svůj problém, každý problém má řešení!

Test struktury zájmů

Test struktury zájmů

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. září 2020 v 12:30

Pomáhá žákům základních škol a středních škol v jejich profesní orientaci- v kterých oblastech nacházejí uspokojení a které z těchto zájmů mají vztah v budoucímu profesnímu uplatnění.Na základě zjištění výsledků lze dále hledat a volit takový obor, v kterém se preferované činnosti a zájmy vyskytují. 

Výchovný a kariérový poradce- konzultace

Výchovný a kariérový poradce- konzultace

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. září 2020 v 12:03

Výchovným a kariérovým poradcem na škole je Mgr. Kateřina Krulišová

kontakt: telefon: 327 591 134, email: katerina.krulisova@zszbraslavice.cz

 

konzultační hodiny pro rodiče: úterý od 14.45-15.45

popřípadě po předchozí domluvě

 

konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 12.30-13.30

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)