Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Požární ochrana očima dětí

  • Mgr. Vendula Tvrdíková

Vloženo: 5. března v 13:24

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 698×

 

Požární ochrana očima dětí 2024

 

Žáci z 1. stupně se ve spolupráci se třídními učitelkami zapojili do celorepublikové soutěže s hasičskou tematikou.

Zúčastnili se výtvarné části a to ve dvou kategoriích.

1. kategorii tvořili žáci 1. a 2 tříd, 2. kategorii žáci starší, tj, žáci 3. - 5. třídy.

 

Z každé kategorie byly vybrány 3 postupující výkresy do dalšího kola. Výkresy byly předány zástupci místních hasičů. 

 

Postupující výkresy i výkresy vzešlé z jednotlivých třídních kol si můžete prohlédnout v galerii. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)