Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

POKOS

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 2. února v 14:04

Platnost do: 31. července v 23:59

Zobrazeno: 1082×

POKOS

Ve středu 31. 1. 2024 se na naší škole uskutečnilo seznámení žáků s aktivitami POKOS (příprava občanů k obraně státu). Den předání pololetních výpisů z vysvědčení byl tedy nezapomenutelný.

Na 20 vojáků z vojenského letiště v Čáslavi nás seznámilo s vojenskou technikou a vybavením. Žáci druhého stupně se také seznámili se základy zdravovědy, sebeobrany a historií NATO.

Všem našim žákům se den líbil. Nejvíce je zajímala vojenská technika i zbraně, které si mohli osahat. Bylo jim líto, že čas, vyhrazený pro každou třídu, utekl velmi rychle.

Někteří žáci z prvního stupně by uvítali, kdyby si mohli vyzkoušet zdravovědu jako jejich starší kamarádi.

Naopak mladší žáci se zapojili do výtvarné soutěže na téma "25 let NATO". Vojáci zhodnotili množství zdařilých výkresů a nejlepší obrázky byly odměněny.

Žáci si uvědomili, že vybavení pro armádu je nákladné a že není jednoduché být vojákem.

Rozhodně by všichni uvítali, pokud by se akce mohla opakovat, což ale našim žákům nemůžeme slíbit.

 

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)