P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
26.02.2017 - 00:21 CET Přihlášení uživatele

Základní škola > Aktuality

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět
Zobraz / Skyj

Zápis

Rubrika: Aktuality
Zápis proběhne dne 5.4.2017 od 13:00 hodin.

Zobraz / Skyj

Jak vyřídit odklad školní docházky

Rubrika: Aktuality
V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu pedagogicko - psychologickou poradnou a lékařem. Tyto doporučující posudky je třeba předat spolu s žádostí nejlépe při zápisu. Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však velmi vhodné se opět přijít podívat, připomenout dítěti školní prostředí, proto doporučujeme absolvovat zápis i v dalším roce. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně.

Zobraz / Skyj

Předčasný nástup

Rubrika: Aktuality
Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon

Zobraz / Skyj

Co vše by měl prvňáček umět

Rubrika: Aktuality
Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s ním seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, určitě není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci.

Zobraz / Skyj

Jak probíhá zápis

Rubrika: Aktuality
Zápis bude v souladu s novelou školského zákona v průběhu měsíce dubna. V naší škole se ponese v duchu pohádek. Zápis není prověrkou znalostí dětí, ale zaměřuje se na  dovednosti – především sociální a komunikativní. Paní učitelka se s dítětem přivítá, představí se navzájem. Následuje krátká komunikace, reakce na otázky – jak se dítě do školy těšilo, co už má připraveno, jaké má kamarády,... dítě zazpívá písničku nebo přednese básničku. Dále paní učitelka zjišťuje znalost barev, geometrických tvarů, orientačně zkouší, zda dítě pozná čísla a některá písmenka. Na závěr dítě kreslí lidskou postavu – tatínka, maminku, kamaráda, sourozence a podepisuje se tiskacím písmem (pokud to umí). Děti nejsou z ničeho zkoušeny, zápis se nese ve velmi příjemném duchu, ujistěte své budoucí školáčky, že se nemají čeho obávat a ať vyrazí s chutí a úsměvem!

Zobraz / Skyj

Zápis do 1, třídy - informace pro budoucí prvňáčky

Rubrika: Aktuality
Vážení rodiče,k plnění povinné školní docházky budou přijaty děti, které mají bydliště ve spádovém obvodu naší školy ,navštěvují MŠ Zbraslavice, mají ve škole staršího sourozence, děti zaměstnanců školy nebo děti, které byly přijaty v loňském školním roce a byl jim udělen odklad školní docházky. Pro přijetí samozřejmě stačí, aby dítě splňovalo jedno z kritérií. Děkujeme za pochopení. Škola je schopna do 1.ročníku přijmout 40 žáků, pokud po zápise zůstanou volná místa, je možný ještě před zahájením školního roku uskutečnit přestup z jiné školy.
 

   1  [2] [3] [4] [5] [6]

Další   

 

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)