Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

9. třída - Mgr. Miroslava Svobodová

  • Administrátor

Vloženo: 5. září 2022 v 21:13

Chemie hravě

Mgr. Miroslava Svobodová

Vloženo: 26. února v 11:54

Platnost do: 3. července v 23:59

Sladká tečka olympioniků

Mgr. Miroslava Svobodová

Vloženo: 26. února v 11:50

Platnost do: 3. července v 23:59

Prosincové radosti

Mgr. Miroslava Svobodová

Vloženo: 21. prosince 2022 v 19:47

Platnost do: 30. června v 23:59

Vánoční dílna a jarmark

Mgr. Miroslava Svobodová

Vloženo: 25. listopadu 2022 v 14:08

Platnost do: 30. června v 23:59

Během chemie

Mgr. Miroslava Svobodová

Vloženo: 25. listopadu 2022 v 13:52

Platnost do: 30. června v 23:59

Plzeň Techmania

Mgr. Miroslava Svobodová

Vloženo: 25. listopadu 2022 v 13:44

Platnost do: 30. června v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)