Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

7. třída Vánoční nálada

  • Bc. Kateřina Birková

Vloženo: 22. prosince 2021 v 17:33

Do vánoční nálady jsme se dostali už v úterý v tělocvičně, kde jsme měli připravenou překážkovou dráhu. Součástí dráhy byla i střelba z laserových pušek. Dnes ráno si chlapci poměřili síly ve floorbale a pak i připravili společné občerstvení. Strávili jsme příjemné vánoční dopoledne.

Dovolte, abychom všem popřáli pohodové svátky v okruhu Vašich nejbližších a ze srdce přejeme co nejúspěšnější vstup do nového roku.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)