Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

7.A - Mgr. Miloslava Vykouřilová

  • Administrátor

Vloženo: 5. září 2022 v 21:17

Dějepisná exkurze

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 11. května v 10:51

Platnost do: 3. července v 23:59

Týden Země

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 27. dubna v 10:58

Workshop Voda

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 18. dubna v 13:20

Prosinec v naší třídě

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 22. prosince 2022 v 11:46

Platnost do: 2. července v 23:59

Vánoční dílna

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 24. listopadu 2022 v 11:59

Platnost do: 2. července v 23:59

Hry bez hranic

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 26. října 2022 v 13:24

Platnost do: 2. července v 23:59

Zlomky s chutí

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 6. října 2022 v 10:54

Platnost do: 2. července v 23:59

Sladký začátek školního roku

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 6. září 2022 v 12:15

Platnost do: 2. července v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)