Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

2.B - Mgr. Marie Vavřincová

  • Administrátor

Vloženo: 5. září 2022 v 21:24

Výlet do Vlašimi

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 26. dubna v 20:29

Tvoření 2.B

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 5. dubna v 21:17

Vánoční besídka

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 15. prosince 2022 v 19:35

Předvánoční obchůzky

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 15. prosince 2022 v 19:08

Vánoční tvoření

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 28. listopadu 2022 v 20:54

Píšeme, čteme, počítáme,...

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 10. listopadu 2022 v 17:35

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)