Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

2.A - Mgr. Jana Kulíková

  • Administrátor

Vloženo: 5. září 2022 v 21:25

Kočkohrátky

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 1. března v 19:25

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Jak se pracuje ve 2.A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 3. února v 12:48

Naše první úniková hra - Sv. Martin

Naše první úniková hra - Sv. Martin

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 15. listopadu 2022 v 10:31

Platnost do: 31. července v 23:59

Land art na školní zahradě

Land art na školní zahradě

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 12. října 2022 v 13:48

Duhová 2. A

Duhová 2. A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 6. října 2022 v 13:36

Druhá Pepa a Kulička Hadu

Pochvala pro 2.A!!

Pochvala pro 2.A!!

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 19. září 2022 v 20:04

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)