Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Kontakty na odborná pracoviště

  • Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 15. března 2018

Linka bezpečí
116 111
- Zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
- Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.
- Anonymně
- Zdarma
- 24 hodin denně
 
Dětské krizové centrum
​- Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracujÍ i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a dalšími.
- Na telefonní číslo 241 484 149 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu - 24 hodin denně.
 
Linka vzkaz domů
800 111 113
- Je určena dětem a mladým lidem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení i těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni mohou dovolat zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.
- Po celý týden i v době svátků od 8:00 hod. do 22:00 hod.
 
Posláním linky je:
- pomoc dětem řešit krizovou situacI
- předat vzkaz blízkýM
- případně zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, kde by dítě našlo prozatímně střechu nad hlavou.
 
Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou jim zde nechat vzkaz - například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů.
 
OSPOP
​- orgán sociálně-právní ochrany dětí
- Je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu. Tento orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi).
 
Vedoucí oddělení péče o děti
Mgr. Šárka Zittová
tel.: 327 710 286
 
 
SVP Kolín
777 738 794
- Středisko výchovné péče (SVP) Kolín nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem do 18 let, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, a také rodičům i pedagogům.
- Školské zařízení a veškerou pomoc tedy poskytuje bezplatně.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)