Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Sběr žaludů a kaštanů

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 2. října v 11:13

Platnost do: zítra v 23:59

Zobrazeno: 206×

Sběr žaludů a kaštanů

Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r. o. od vás vykoupí žaludy a kaštany.

Budou využity na dokrmení zvěře v zimním období.

 

 

 

Cena výkupu:

3,-Kč / kg kaštanů

5,-Kč / kg žaludů

Výkup proběhne buď individuálně na Pile Štipoklasy (volejte pana Petráska tel. 723 362 775), nebo na společném výkupu dne 10. 10. 2023 od 7 do 7.45 hod na parkovišti školy. Prostředky za vykoupené žaludy a kaštany budou žákům předány prostřednictvím školy dodatečně, nebudou vypláceny na místě.

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)