Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Nabídka zájmových činností na školní rok 2023/24

  • Monika Tichá

Vloženo: 30. srpna v 12:41

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 826×

Nabídka zájmových činností na školní rok 2023/24

Nabídka zájmových činností pro děti ve školním roce 2023/24

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze najdete nabídku na několik zájmových kroužků, které se budou v tomto roce konat v prostorách naší školy. V případě zájmu pošlete vyplněnou přihlášku na e-mail vedoucímu kroužku nebo odevzdejte do kanceláře školy.

Počet dětí na kroužku je omezen, proto přihlášky odevzdejte co nejdříve. Všechny kroužky jsou zpoplatněny 500Kč za 1 pololetí.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)