Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Den dětí

  • Monika Tichá

Vloženo: 7. července v 22:36

Platnost do: 8. září v 23:59

Zobrazeno: 68×

Na závěr školního roku jsme si pro naše žáky připravili Dětský zábavný den. Měli jsme štěstí na počasí, bylo krásně a užili jsme si legraci. Děti plnily nejrůznější aktivity, ve kterých se učily navzájem spolupracovat.

Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na tomto hravém dopoledni. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)