Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Branné cvičení 2023

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 5. října v 14:16

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 308×

Branné cvičení 2023

Dne 20. 9. 2023 proběhlo branné cvičení.

Po evakuaci školy a nástupu na dvoře jsme paní ředitelce předali hlášení. Obdrželi jsme obálky s úkoly a vydali se na trať. Zde nás čekalo plnění zajímavých úkolů. 

V areálu u Starého rybníka a na cvičném fotbalovém hřišti jsme si vyzkoušeli základy zdravovědy, orientaci v terénu a poznávačku. Pod dohledem pracovníků Obecního úřadu Zbraslavice jsme stříleli ze vzduchovky. Překonali jsme se v obratnosti a zopakovali si, co patří do evakuačního zavazadla.

Celé dopoledne se vydařilo. Počasí nám přálo, v úkolech jsme obstáli. Každá třída vyhlásila nejlepší hlídku, ale zvítězili jsme všichni, kdo jsme se zúčastnili!

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)